Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Cao đẳng LT Xem tất cả

Cao đẳng Xem tất cả

Đại học liên thông Xem tất cả

Đại học chính quy Xem tất cả

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ; Căn cứ Quy định đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1482/QĐ-ĐHLĐXH ngày 27/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội; Nhà trường thông báo về việc tổ chức học cùng lúc hai chương trình đối với sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ như sau:
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 70

Lượt truy cập: 535496