Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Cao đẳng LT Xem tất cả

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ; Căn cứ Quy định đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1482/QĐ-ĐHLĐXH ngày 27/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội; Nhà trường thông báo về việc tổ chức học cùng lúc hai chương trình đối với sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ như sau:

Cao đẳng Xem tất cả

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy; Căn cứ Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp và Biên bản chấm phúc tra bài thi tốt nghiệp lần 2 của sinh viên cao đẳng khóa C15, phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên kết quả chấm phúc tra bài thi tốt nghiệp lần 2 của sinh viên cao đẳng khóa C15 cụ thể như sau:

Đại học liên thông Xem tất cả

Để tạo điều kiện cho HSSV chuẩn bị tham dự kỳ thi tốt nghiệp. Trường Đại học Lao động- Xã hội tổ chức đợt học lại theo hình thức "Lớp riêng". Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm.

Đại học chính quy Xem tất cả

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ; Căn cứ Quy định đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1482/QĐ-ĐHLĐXH ngày 27/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội; Nhà trường thông báo về việc tổ chức học cùng lúc hai chương trình đối với sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ như sau:
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 15

Lượt truy cập: 180631